Rodzaje maszyn do obróbki metalu

Precyzyjna praca nad blachami czy profilami jest praktycznie niemożliwa bez odpowiednich narzędzi. Oto rodzaje maszyn do obróbki metalu, które są niezbędne profesjonalistom.

Maszyny CNC

Dzięki zdobyczom technologii możliwa jest dokładna praca w bardzo krótkim czasie. CNC – Computerized Numerical Control – to system sterowania numerycznego, umożliwiający obrabianie metalu do osiągnięcia kształtu w 100% zgodnego z projektem. To rodzaj urządzeń, w których dzięki oprogramowaniu CAD/CAM możliwe jest generowanie specyficznego kodu dla każdej operacji. Komputer zdolny jest do samodzielnego wychwycenia ewentualnego błędu, co przekłada się na wysoką wydajność pracy.

Najpopularniejsze maszyny do obróbki metalu wykorzystujące technologię CNC to:

  • zaginarki mechaniczne,
  • gilotyny mechaniczne,
  • hydrauliczne prasy krawędziowe,
  • przecinarki taśmowe.

Dzięki nim możliwe jest wykonywanie bardzo skomplikowanych obróbek. Automatyczny system ustawiania narzędzi pomaga skrócić czas potrzebny na konfiguracje programu, co przyspiesza tempo pracy. To obecnie najczęściej wykorzystywany rodzaj maszyn w dużych przedsiębiorstwach.

Ta technologia jest poprzednikiem opisywanego wcześniej CNC. NC – Numerical Control – to maszyny programowane ręcznie przez operatora. Ich praca wymaga ciągłego nadzoru i najczęściej stosowane są do mniej skomplikowanej obróbki metalu. Rodzaje urządzeń wykorzystujących tę technologię to m.in.:

  • gilotyny mechaniczne,
  • hydrauliczne pracy krawędziowe,
  • przecinarki taśmowe.

Narzędzia do ręcznej obróbki metalu

W wielu przypadkach nie ma konieczności korzystania z dużego urządzenia wymagającego zasilania elektrycznego. Do drobnych, prostych prac przy obróbce metalu wystarczające mogą być proste w obsłudze narzędzia ręczne.

Najczęściej wykorzystywanym rodzajem ręcznych maszyn są zaginarki i gilotyny. Ich zdecydowaną przewagą są niewielkie wymiary, niski koszt zakupu oraz możliwość transportu na wybrane miejsce, np. na budowę. Są niezwykle przydatne nawet w przedsiębiorstwach, które pracują na bardziej zaawansowanym technologicznie sprzęcie.